chuyển giao công nghệ

chuẩn hóa nền thức ăn nuôi giun bằng máy 3 trong 1

Công nghệ này được phát triển nhằm chuẩn hóa toàn bộ chất nền và thức ăn nuôi giun theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu cho nuôi giun với năng suất, hiệu quả cao. Thiết bị sử dụng là máy 3 trong 1 đã được cấp bằng độc quyền sáng chế…….

Xem chi tiét

vi sinh tuần hoàn thủy phân đạm hữu cơ thành axit amin

Các nguồn đạm hữu cơ nếu được thủy phân cắt mạch thành các axit amin sẽ có giá trị rất cao về mặt dinh dưỡng đối với cây trồng và vật nuôi. Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Làng Gióng đã nghiên cứu và phát triển quy trình thủy phân các nguồn đạm hữu cơ từ thịt giun bằng công nghệ vi sinh tuần hoàn khép kín nhờ những chủng vi………

Xem chi tiét

tuần hoàn không sinh nhiệt tạo phân viên nén hữu cơ giàu vi sinh và dinh dưỡng

Đây là công nghệ tuần hoàn không sinh nhiệt để làm giàu vi sinh và dinh dưỡng cho phân giun, tạo phân viên nén hữu cơ. Phân giun sau khi được thải ra qua đường tiêu hóa của chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng và hệ vi sinh vật hữu ích rất phong phú……

Xem chi tiét

TUẦN HOÀN KHÉP KÍN CHIẾT DỊCH GIÀU VI SINH VÀ DINH DƯỠNG TẠO PHÂN HỮU CƠ BÓN LÁ

Đây là công nghệ tuần hoàn không sinh nhiệt để làm giàu vi sinh và dinh dưỡng cho phân giun, tạo phân viên nén hữu cơ. Phân giun sau khi được thải ra qua đường tiêu hóa của chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng và hệ vi sinh vật hữu ích rất phong phú……

Xem chi tiét

CÔNG NGHỆ NUÔI GIUN LUÂN CANH TUẦN HOÀN KHÉP KÍN VỚI CÂY TRỒNG

Nuôi giun luân canh tuần hoàn khép kín là một mô hình đặc biệt, trong đó giun được nuôi luân canh với cây trồng trên cùng một diện tích đất canh tác. Thông thường, các cơ sở tiến hành nuôi giun trên các loại chất nền khác nhau (phân gia súc, rác thải hữu cơ,..), phân giun thu được đem……

Xem chi tiét