Mới đăng Phân bón hữu cơ cao cấp OM 01

Phân bón hữu cơ cao cấp OM 01

THÀNH PHẦN : - Hữu cơ : 50% - pH (H2O) : 5.5 - Tỷ lệ C/N : 12 - Độ ẩ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng MẬT ONG ĐÔNG TRÙNG

MẬT ONG ĐÔNG TRÙNG

 • Loại Sản phẩm: MẬT ONG
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Rượu Làng Gióng

Rượu Làng Gióng

 • Loại Sản phẩm: RƯỢU TRUYỀN THỐNG
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Giá thể trồng cây LAGI-05

Giá thể trồng cây LAGI-05

THÀNH PHẦN : Phân giun, Sơ dừa, Tro trấu, Đất phù sa, Acid humuc, Fulvic, Acid A...
 • Loại Sản phẩm: GIÁ THỂ TRỒNG CÂY
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Giá thể trồng cây LAGI-01

Giá thể trồng cây LAGI-01

THÀNH PHẦN : Phân giun, Sơ dừa, Tro trấu, Đất phù sa, Acid humuc, Fulvic, Acid A...
 • Loại Sản phẩm: GIÁ THỂ TRỒNG CÂY
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Phân hữu cơ dạng dịch

Phân hữu cơ dạng dịch

THÀNH PHẦN : - Hữu cơ : >= 20% - pH (H2O) : 5 - Tỷ lệ C/N : 12% - T...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Chế phẩm đỗ tương vi sinh

Chế phẩm đỗ tương vi sinh

THÀNH PHẦN : CÔNG DỤNG : - Cải tạo đất : Giúp đất tơi xốp, tăng độ ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Dịch giun nguyên chất

Dịch giun nguyên chất

THÀNH PHẦN : - Acid Amin : >= 30% - pH (H2O) : 5.5 - Tỷ lệ C/N : 12% ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Dinh dưỡng cho Cá

Dinh dưỡng cho Cá

THÀNH PHẦN : MÔ TẢ : - Sản phẩm là hỗn hợp dung dịch chứa các vitami...
 • Loại Sản phẩm: DINH DƯỠNG GIA SÚC GIA CẦM
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Dinh dưỡng cho Tôm

Dinh dưỡng cho Tôm

THÀNH PHẦN : MÔ TẢ : - Sản phẩm là hỗn hợp dung dịch chứa các vitami...
 • Loại Sản phẩm: DINH DƯỠNG GIA SÚC GIA CẦM
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Siêu béo cho gia cầm

Siêu béo cho gia cầm

THÀNH PHẦN : MÔ TẢ : Sản phẩm dinh dưỡng vỗ béo cho gia súc gia ...
 • Loại Sản phẩm: DINH DƯỠNG GIA SÚC GIA CẦM
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Phân hữu cơ Làng Gióng

Phân hữu cơ Làng Gióng

THÀNH PHẦN : - Hữu cơ : 50% - pH (H2O) : 5.5 - Tỷ lệ C/N : 12 - Độ ẩ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết