Mới đăng Giá thể trồng cây LAGI-05

Giá thể trồng cây LAGI-05

THÀNH PHẦN : Phân giun, Sơ dừa, Tro trấu, Đất phù sa, Acid humuc, Fulvic, Acid A...
  • Loại Sản phẩm: GIÁ THỂ TRỒNG CÂY
  • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Giá thể trồng cây LAGI-01

Giá thể trồng cây LAGI-01

THÀNH PHẦN : Phân giun, Sơ dừa, Tro trấu, Đất phù sa, Acid humuc, Fulvic, Acid A...
  • Loại Sản phẩm: GIÁ THỂ TRỒNG CÂY
  • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết