nuôi giun luân canh tuần hoàn khép kín với cây trồng

 

Nuôi giun luân canh tuần hoàn khép kín là một mô hình đặc biệt, trong đó giun được nuôi luân canh với cây trồng trên cùng một diện tích đất canh tác. Thông thường, các cơ sở tiến hành nuôi giun trên các loại chất nền khác nhau (phân gia súc, rác thải hữu cơ,..), phân giun thu được đem bón cho cây trồng.

Tuy nhiên, trong mô hình này, giun được nuôi trên nền đất canh tác để xử lý các chất thải hữu cơ. Các chất thải sau khi đi qua đường tiêu hóa của giun sẽ được chuyển hóa thành dạng mùn hữu cơ rất an toàn và dễ hấp thu đối với hầu hết các loại cây trồng. Giun giúp cân bằng pH của đất, giúp đất tơi xốp nhờ hoạt động của chúng.

Đặc biệt, một lượng lớn các vi sinh vật có ích (vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn phân giải xenlulo, vi khuẩn hòa tan phốt-pho,..) từ giun sẽ được bổ sung vào đất giúp cải tạo đất và chống lại một số mầm bệnh có trong đất (như các loại tuyến trùng). Một số loại hóc-môn sinh trưởng tự  nhiên có trong phân giun (như auxins, gibberellins, cytokinins, ethylene, và axit abscisic) sẽ làm cây tăng ra rễ, nảy mầm, nảy lộc, ra hoa, đậu quả, từ đó tăng năng suất cây trồng.

Vòng tuần hoàn khép kín nuôi giun luân canh với cây trồng là một mô hình độc đáo, chưa được phát triển ở cả trong và ngoài nước. Hiện nay, mô hình này đã được đăng ký là giải pháp hữu ích.

công nghệ khác