Mới đăng Phân bón hữu cơ cao cấp OM 01

Phân bón hữu cơ cao cấp OM 01

THÀNH PHẦN : - Hữu cơ : 50% - pH (H2O) : 5.5 - Tỷ lệ C/N : 12 - Độ ẩ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Phân hữu cơ dạng dịch

Phân hữu cơ dạng dịch

THÀNH PHẦN : - Hữu cơ : >= 20% - pH (H2O) : 5 - Tỷ lệ C/N : 12% - T...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Chế phẩm đỗ tương vi sinh

Chế phẩm đỗ tương vi sinh

THÀNH PHẦN : CÔNG DỤNG : - Cải tạo đất : Giúp đất tơi xốp, tăng độ ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Dịch giun nguyên chất

Dịch giun nguyên chất

THÀNH PHẦN : - Acid Amin : >= 30% - pH (H2O) : 5.5 - Tỷ lệ C/N : 12% ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng Phân hữu cơ Làng Gióng

Phân hữu cơ Làng Gióng

THÀNH PHẦN : - Hữu cơ : 50% - pH (H2O) : 5.5 - Tỷ lệ C/N : 12 - Độ ẩ...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN BÓN HỮU CƠ
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng PHÂN GIUN LÀNG GIÓNG LG 020 ( Loại đặc biệt)

PHÂN GIUN LÀNG GIÓNG LG 020 ( Loại đặc biệt)

THÀNH PHẦN: Phân trùn quế nguyên chất 100% . Độ ẩm: 33% ; Hữu...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN GIUN NGUYÊN CHẤT
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết
Mới đăng PHÂN GIUN LÀNG GIÓNG LG 010 ( Loại 1)

PHÂN GIUN LÀNG GIÓNG LG 010 ( Loại 1)

THÀNH PHẦN: Phân trùn quế nguyên chất 100% . Độ ẩm: 35% ; Hữu...
 • Loại Sản phẩm: PHÂN GIUN NGUYÊN CHẤT
 • Khối lượng - thể tích: Đang cập nhật
Liên hệ
Xem chi tiết