Phân bón hữu cơ dạng viên hạt mận Làng Gióng OM 03

65.000

Dành cho hoa, cây cảnh, rau màu

Kích rễ, tạo tán, thân khỏe, tăng năng suất

Call Now Button