*Sứ mệnh :

Sứ mệnh của Làng Gióng là giải quyết vấn nạn môi trường bằng phương pháp sinh học khép kín Thuận Tự Nhiên đồng thời tạo ra bộ sản phẩm hoàn thiện về nông nghiệp hữu cơ mang tới người tiêu dùng những sản phẩm hữu cơ mang lại giá trị bền vững.

*Tầm nhìn :

Tầm nhìn của Làng Gióng là trở thành đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện bộ sản phẩm hữu cơ khép kín từ việc giải quyết môi trường tới việc cung cấp các thực phẩm hữu cơ cho người tiêu dùng có một môi trường sống bền vững.