tuần hoàn khép kín chiết dịch giàu vi sinh và dinh dưỡng tạo phân hữu cơ bón lá

 

Công ty chúng tôi đã thành công trong việc phát triển quy trình tuần hoàn khép kín để chiết dịch có chứa các chất dinh dưỡng dạng hòa tan dễ hấp thu với cây trồng và hệ vi sinh vật hữu ích từ phân giun.

Trong phân giun có chứa các chất dinh dưỡng ở dạng hòa tan và hệ vi sinh vật hữu ích. Vì vậy, chúng tôi tiến hành chiết và chuyển sang dạng dung dịch đậm đặc. Sau đó, dung dịch chiết được làm giàu vi sinh vật hữu ích để nhân nhanh số lượng vi sinh vật lên. Đồng thời, dung dịch được bổ sung một số loại chất dinh dưỡng thiết yếu với cây trồng nhằm cân đối dinh dưỡng cho từng nhóm cây trồng và tùy chất đất của từng vùng. Sản phẩm thu được chính là phân bón lá dạng dung dịch giàu vi sinh và dinh dưỡng.

Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhằm bổ sung dinh dưỡng và hệ vi sinh cho cây trồng hoặc dùng để tưới. Hàm lượng cân bằng các chất dinh dưỡng dạng hòa tan và giàu vi sinh vật có ích tạo nên sự khác biệt của dòng sản phẩm này so với các loại phân bón lá thông thường

 

công nghệ khác