tuần hoàn không sinh nhiệt tạo phân viên nén hữu cơ giàu vi sinh và dinh dưỡng

Đây là công nghệ tuần hoàn không sinh nhiệt để làm giàu vi sinh và dinh dưỡng cho phân giun, tạo phân viên nén hữu cơ. Phân giun sau khi được thải ra qua đường tiêu hóa của chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng và hệ vi sinh vật hữu ích rất phong phú.

Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và hiệu quả của phân, phân giun cần tiếp tục được làm giàu bằng cách nhân nhanh số lượng vi sinh vật hữu ích cũng như bổ sung một số chất dinh dưỡng để cân đối và đáp ứng với các loại cây trồng và phù hợp với từng chất đất khác nhau.

Quy trình này của chúng tôi có đặc tính rất quan trọng là giảm ẩm phân giun bằng biện pháp sấy đảo không sinh nhiệt để đảm bảo không làm chết các loại vi sinh vật. Sau khi nhân nhanh số lượng vi sinh vật có trong phân, phân sẽ được đưa vào hệ thống tuần hoàn liên tục để độ ẩm giảm dần, vi sinh vật sẽ chuyển sang dạng bào tử hoặc ngủ. Kết thúc quá trình tuần hoàn, phân được đảo trộn đồng đều và tạo thành viên nén, có độ ẩm thích hợp để dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng trong nông nghiệp.

Ưu điểm lớn nhất là phân rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các chất dinh dưỡng dạng hòa tan dễ hấp thu với cây trồng và giàu vi sinh vật. Khi sử dụng bón phân vào đất, nhờ độ ẩm, nhiệt độ và nồng độ oxy phù hợp, hệ vi sinh vật trong phân sẽ hoạt động mạnh mẽ, giúp chuyển hóa các chất trong đất thành dinh dưỡng dễ hấp thu cho cây trồng. Đây là đặc tính nổi trội của sản phẩm, tốt hơn rất nhiều các loại phân bón hữu cơ thông thường hiện nay.

 

công nghệ khác