về chúng tôi

Trên đà phát triển nông thôn mới, Thôn Đổng Xuyên hình thành thêm nghề chăn nuôi bò sữa tuy nhiên do không quy hoạch bài bản, sản xuất manh mún, nên nguồn rác thải chủ yếu đổ xuống dòng sông gây ô nhiễm cả dòng sông. HTX Làng Gióng được ra đời với mong muốn làm sạch môi trường nơi quê hương.
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp để xử lý rác thải và ô nhiễm, HTX Làng Gióng đã xây dựng quy trình xử lý phân bò thành thức ăn cho giun, sau đó lấy phân giun là nguồn phân bón hữu cơ vi sinh cao cấp để bón cho cây trồng, những con giun sau thu hoạch được sử dụng vào chăn nuôi, trồng trọt…
Với tiêu chí lấy Thuận Tự Nhiên làm nòng cốt, Hiện nay Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Làng Gióng đã và đang dần dần hoàn thiện các sản phẩm được tách chiết từ giun, và các sản phẩm thực phẩm hữu cơ sạch để cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài nước

hình thành và phát triển

Trên đà phát triển nông thôn mới, Thôn Đổng Xuyên hình thành thêm nghề chăn nuôi bò sữa tuy nhiên do không quy hoạch bài bản, sản xuất manh mún, nên nguồn rác thải chủ yếu đổ xuống dòng sông gây ô nhiễm cả dòng sông. HTX Làng Gióng được ra đời với mong muốn làm sạch môi trường nơi quê hương.
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp để xử lý rác thải và ô nhiễm, HTX Làng Gióng đã xây dựng quy trình xử lý phân bò thành thức ăn cho giun, sau đó lấy phân giun là nguồn phân bón hữu cơ vi sinh cao cấp để bón cho cây trồng, những con giun sau thu hoạch được sử dụng vào chăn nuôi, trồng trọt…
Với tiêu chí lấy Thuận Tự Nhiên làm nòng cốt, Hiện nay Công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Làng Gióng đã và đang dần dần hoàn thiện các sản phẩm được tách chiết từ giun, và các sản phẩm thực phẩm hữu cơ sạch để cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài nước

sứ mệnh

Sứ mệnh của Làng Gióng là giải quyết vấn nạn môi trường bằng phương pháp sinh học khép kín Thuận Tự Nhiên đồng thời tạo ra bộ sản phẩm hoàn thiện về nông nghiệp hữu cơ mang tới người tiêu dùng những sản phẩm hữu cơ mang lại giá trị bền vững.

tầm nhìn

Tầm nhìn của Làng Gióng là trở thành đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện bộ sản phẩm hữu cơ khép kín từ việc giải quyết môi trường tới việc cung cấp các thực phẩm hữu cơ cho người tiêu dùng có một môi trường sống bền vững.

giá trị cốt lõi

– Thuận tự nhiên (Nature respect): Tôn trọng và tuân theo quy luật của tự nhiên, của tạo hóa
– Tiên phong (Advancement):  Tiên phong thúc đẩy nghề nuôi giun trở thành một ngành nghề hiệu quả và rộng khắp.
– Đẳng cấp (Transcendence): Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nuôi giun và chế biến các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội.